Follow us on Facebook

Konferencja zamykająca projekt «Muzea Pogranicza – przestrzeń dialogu międzykulturowego»

To ostatni etap projektu „Muzea Pogranicza – przestrzeń dialogu międzykulturowego”, realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – (Białoruś) – Ukraina 2014-2020 Europejski Instrument Sąsiedztwa.

Podsumowanie rezultatów projektu oraz ocena osiągniętych celów i wskaźników, to właśnie takie zadanie stanęło przed uczestnikami konferencji podsumowującej projekt.

Wydarzenie odbyło się w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym wraz z partnerami w formie wideokonferencji.

Przypominamy, że projekt jest realizowany przez Wołyńską Radę Obwodu w partnerstwie z organizacją pozarządową „Centrum Inicjatyw Regionalnych Wołynia”, Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym oraz Muzeum Regionalnym w Stalowie Woli.

Realizacja projektu dała możliwość nawiązania aktywnego dialogu międzykulturowego i wzmocnienia potencjału turystycznego muzeów Ukrainy i Polski, wymiany doświadczeń oraz zwiększenia zainteresowania ludności kulturą i historią regionów.

Jednym z kluczowych produktów projektu była poprawa dostępności do muzeów dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ponadto w ramach projektu zorganizowano wspólne transgraniczne wystawy, utworzono stronę internetową Wołyńskiego Muzeum Regionalnego (https://volynmuseum.com/news_events/page:15/), filmy promocyjne oraz wspólną powstał katalog najlepszych eksponatów muzeów partnerskich.

Zorganizowano wyjazdy studyjne do Polski dla pracowników muzeów na Wołyniu, aby poznać najlepsze praktyki i doświadczenia. Ważnym elementem były szkolenia dla pracowników muzeów, które pozwoliły na doskonalenie umiejętności pracy ze specjalnymi kategoriami zwiedzających.

Dzięki owocnej i udanej pracy każdego z partnerów mamy świetnie zrealizowany projekt z doskonałym efektem!