Слідкуйте за нами у Facebook

Наша діяльність

Центр регіональних ініціатив Волині, маючи статус неурядової організації, активно налагоджує співпрацю та надає партнерську підтримку органам місцевого самоврядування прикордоння у питаннях залучення додаткових матеріальних і фінансових ресурсів для забезпечення сталого розвитку і покращення якості життя громадян. 

Так, у рамках Програми Територіального співробітництва країн Східного партнерства "Білорусь-Україна" реалізовано проєкт "Від пізнання культури сусіднього народу - до зміцнення партнерства і взаєморозуміння".

Мета: зробити внесок у сталий економічний та соціально-культурний  розвиток територіальних громад українсько-білоруського прикордоння.

Конкретні цілі:

 • взаємне  ознайомлення жителів прикордонних територій з культурною спадщиною українського і білоруського народів;
 • промоція культури і національних традицій України та Республіки Білорусь;
 • налагодження між людських контактів  через спільну організацію ї проведення культурних акцій;
 • залучення молоді, передусім школярів, до встановлення культурного діалогу та налагодження цивілізаційних зв’язків, які базуються на принципах толерантності і визнання рівноцінності різних культурних систем;
 • сприяння розповсюдженню інформації про культурні надбання двох регіонів сусідніх держав і транскордонне співробітництво у галузі культури.

Результати:

 • стійкі транскордонні контакти у сфері культури громад Заболоттівської ОТГ (Ратнівський район, Україна) та агромістечка "Дивин" (Кобринський район, РБ);
 • культурні обміни шляхом проведення 6 спільних заходів культурного спрямування (300 учасників);
 • ознайомлення жителів прикордонних громад з культурою сусідньої держави (5000 осіб);
 • залучення школярів по обидві сторони кордону (250 осіб) до процесу пізнання культури і традицій сусіднього народу;
 • неформальні міжлюдські контакти (300 осіб), які сприяють формуванню атмосфери взаєморозуміння, взаємоповаги та партнерства;
 • покращення інфраструктури об’єктів культури (відремонтований будинок культури у с. Заліси);
 • покращення матеріальної бази закладів культури (поповнення книжкового фонду шкільних бібліотек, придбання акустичної системи озвучення, стільців, завіси для будинку культури с. Заліси, концертних костюмів для сіл Заліси і Дивин); 
 • забезпечення доступу широкої громадськості територіальних громад до інформації про духовну  спадщину та сучасну культуру двох країн через сторінку у соціальній мережі Facebook;
 • спільна публікація – фотощоденник проекту «Культура згладжує кордони – фізичні та ментальні» (300 шт.);
 • поінформованість жителів транскордонного регіону про фінансовий внесок ЄС у розвиток територіального співробітництва Україна-Білорусь;
 • сприятливі передумови для подальшого розвитку прикордонного співробітництва, у т.ч. розробки і упровадження нових спільних проектів.

Термін реалізації: грудень 2017 – лютий 2019

Загальна вартість проєкту: 143,1 тис. євро

Грант ЄС: 128,8 тис. євро

У рамках ПТС "Польща-Білорусь-Україна" ЄІС 2014-2020 (другий конкурс) громадською організацією спільно з Асоціацією органів самоврядування Єврорегіону "Буг" підготовлено та реалізовано проєкт "Віртуальна подорож шляхами князівського роду Сангушків - відкриваємо нові сторінки спільної української та польської історії".

Мета: сприяння використанню культурно-історичної спадщини транскордонного регіону для зростання обізнаності про його туристичний потенціал та підвищення його привабливості як на внутрішніх, так і нових зовнішніх туристичних ринках.

Конкретні цілі:

 • покращити доступ широкої громадськості до пам’яток  матеріальної та нематеріальної історичної спадщини транскордонного  регіону шляхом створення спільного віртуального туристичного маршруту;
 • заохочувати  співпрацю між цільовими групами (істориками, науковцями, музейними працівниками, туристичними агенціями, центрами туристичної інформації тощо) шляхом встановлення транскордонних партнерств з метою створення та просування нових туристичних продуктів;
 • підвищити обізнаність жителів Волинського та Люблінського регіонів про історико-культурну спадщину шляхом її промоції для сталого розвитку туризму.

Основні заходи проєкту:

 • дослідження історичних джерел, пов’язаних з життям та діяльністю князівського роду Сангушків;
 • практичний семінар з презентації результатів дослідження;
 • створення спільного віртуального  транскордонного туристичного маршруту «Шляхами князівського роду Сангушків»;
 • створення вебсайту та мобільного додатку;
 • видання туристичного путівника «Шляхами князівського роду Сангушків»;
 • промоційний тур місцями новоствореного транскордонного туристичного маршруту;
 • презентація віртуального туристичного маршруту та заключна конференція.

Термін реалізації: листопад 2019 – вересень 2020

Загальна вартість проєкту: 44 750,68 євро

Грант ЄС: 40 271,14 євро

Спільний моніторинговий комітет Програми транскордонного співробітництва "Польща-Білорусь-Україна" 2014-2020 Європейського Інструменту Сусідства оприлюднив результати третього конкурсу проєктних заявок, який був відкритий для мікропроєктів у рамках тематичної цілі СПАДЩИНА.

Серед 26 проєктів, які отримають кошти ЄС для реалізації, є й проєкт, розроблений та поданий на конкурс ГО "Центр регіональних ініціатив Волині".  

Спільний моніторинговий комітет прийняв рішення надати грант у розмірі 54,5 тисячі євро для упровадження проєкту "ОПАЛИН: Малі поселення – велика історія". Головним виконавцем з української сторони виступає Центр регіональних ініціатив Волині, партнером -Рівненська сільська рада, а з польської сторони – гміна Руда-Гута.

Проєкт ставить за головну мету сприяти збільшенню економічної та соціальної життєздатності сільських громад українсько-польського прикордоння шляхом кращого використання історичної спадщини для підвищення їхньої туристичної привабливості. 

Основними продуктами стануть спільний мистецько-краєзнавчий фестиваль, 6 майстер-класів для школярів з відновлення традиційних ремесел, характерних для цієї території, транскордонний велопробіг, виставка, публікація та практичний семінар для обміну кращими практиками.

Практичне здійснення заходів проєкту розпочнеться у 2021 році, після завершення усіх передбачених Програмою формальностей та підписання Грантового контракту.