Follow us on Facebook

Badamy ścieżki życiowe rodu książęcego Sanguszków.

Jednym z szczegółowych celów projektu „Wirtualna podróż ściezkami rodu ksiażęcego Sanguszków – otwieramy nowy stronice wspólnej ukraińskiej i polskiej historii” jest stworzenie i promocja wspólnego tematycznego transgranicznego szlaku turystycznego, zadaniem którego będzie popularyzacja dziedzictwa historyczno kulturowego Wołynia i Lubelszczyzny...