Follow us on Facebook

Włodawa

Geolocation Point

Влодава

Влодава — місто у Люблінському воєводстві з населенням понад 14 тисяч осіб, центр однойменного повіту.

Body

Włodawa – miasto w województwie Lubelskim zamieszkałe przez ponad 13 tysięcy osób, centrum powiatu Włodawskiego. Usytuowane na granicy z Białorusią, w miejscu gdzie niewielka rzeka Włodawka wpada do Bugu.

Pierwsza wzmianka o Włodawie datu jesię na 1242 rok, znajdujesię ona w kronice Księstwa Halicko-Wołyńskiego, wskład które gowchodziłado 1366 roku, kiedy to król Kazimierz Wielkipozwy cięstwienad Litwą włączył zachodniaczęść tego księstwa do Polski. W połowie XV wieku teren na którym znajduje się Włodawa, został wyjęty ze składu Ziemi Chełmskiej i przekazany przez króla Kazimierza Jagiellończyka w skład Litwy.

W 1475 roku na skutek wymiany własności Włodawa została przekazana synom Księcia Sanguszko: Michałowi i Aleksandrowi. Dzięki porozumieniu braci książę Aleksander otrzymał prawo zarządzania ziemiami. W 1491 roku przeszły one w spadku do jego syna Michała, założycielakoszyrskiej gałęzi Sanguszków. Po jego śmierci w 1501 roku włości zostały podzielone pomiędzy żonę i brata Andrzeja, który w niedługim czasie wykupił od bratowej majątek oraz znacznie poszerzył jego granice. Od1525 roku majątkiem faktycznie zarządzał Fiodor, syn Andrzeja, marszałek Ziemi Wołyńskiej. W dniu 18 marca 1540 roku wydał on przywilej potwierdzający nabycie przez Włodawę statusu miasta oraz prawa Magdeburskiego. Tutaj buduje się zamek, który poza funkcją administracyjną pełnił funkcję rezydencji rodu Sanguszków, przede wszystkim, przedstawicieli Niesuchojeskiej linii. W tym czasie Włodawa staje się „miastem trzech kultur”, z katolickim kościołem, prawosławnąCerkwią oraz synagogą.

Po śmierci Fiodora na przełomie 1547 i 1548 r. mienie Włodawy przejął jego najstarszy syn Dmytro. Był ich właścicielem aż do tragicznej śmierci w czeskim mieście Jaromieżna początku 1554 roku. Następnie Włodawa przeszła do braci Romana i Jarosławia. W 1556 roku zdecydowano, że Roman zostanie jedynym właścicielem miasta. Zasłużony żołnierz, mąż stanu Wielkiego Księstwa Litewskiego poświęcił wiele czasu działaniom politycznym i społecznym. Jednocześnie zaopiekował się majątkiem i fascynował się Włodawą. Był nawet nazywany „Księciem Włodawy”.

Roman zmarł 12 maja 1571 r., pozostawiając po sobie pięcioletniego syna Fiodora Romana i trzy córki. Fiodor Roman zmarł w 1591 roku jako ostatni  męski potomek Niesuchojeskiej linii Sanguszków. Majątek odziedziczyła jego siostra Fiodora, a później przeszedł w posiadanie rodziny jej trzeciego męża - Leszczyńskiego. Jednak po śmierci Fiodory w 1598 r. przedstawiciele koszyrskiejlinii rodu Sanguszków próbowali dochodzić praw do Włodawy, ale na próżno.

Ponad stuletnia historia własności Włodawy przez książęta Sanguszków do dziś nie pozostawia żadnych śladów ...

Gallery
Przydatne informacje dla turystów

Gastronomia:

Atmosfera Caffe (ul. Partyzantów 12a, Włodawa).

Karczma U Jędrka (ul. Suszno 12A, Włodawa,  na trasie Włodawa – Biała Podlaska).

Restauracja VENUS (Aleja Józefa Piłsudskiego, 16, Włodawa).

Bar 816 (ul. Rynek, 18, Włodawa).

Kawiarnia Centrum (ul. Czworobok 44, Włodawa).

 

Noclegi:

Gościniec Podkowa (ul. Kraszewskiego, 3, Włodawa).

Hotel i Restauracja "Czar Polesia" (ul. Sokołowa, 4, Włodawa).

 

Ciekawe miejsca:

7 km od Włodawy nad Jeziorem Białym leży Okuninka, miejscowość letniskowa na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Od lat sześćdziesiątych budowano w niej ośrodki wypoczynkowe i hotele, które dziś z trzech stron zajmują brzeg Jeziora Białego, ich liczba przekracza 40. Ponadto jest tam kilka dyskotek, kilkadziesiąt restauracji i barów, a w okresie letnim – wesołe miasteczko. Sama wieś położona jest na północnym brzegu jeziora, zajmuje się głównie agroturystyką.

Ośrodki wypoczynkowe, domki i pokoje do wynajęcia są zwykle wynajmowane sezonowo, są jednak hotele i spa całoroczne, dla poszukujących poza wysokim sezonem odnowy i wyciszenia.