Follow us on Facebook

Męskimonaster św. Mikołaja (wieś Milci)

Geolocation Point

Свято-Миколаївський чоловічий монастир (с. Мильці)

Село у Старовижівському районі. Тут знаходиться Свято-Миколаївський чоловічий монастир, заснований у кінці XIII століття.

Body

Adres:
ulica Bohatyriowa, wieś Milci, obwód Wołyński, 44434

 

Wieś w rejonie Starowyżewskim. Znajdujesię tumęskimonaster św.Mikołaja, założony podkoniec XII Iwieku. W połowie XV wieku klasztor św. Mikołaja przeszedł na własność książąt Sanguszków i stał się ich głównym klasztoremrodowym.

Książęta aktywnie dbali o działalność klasztoru.Według jednej z legend podczas polowania w 1540 r. odwiedził go książę Fiodor Sanguszko, starosta włodzimierski i marszałek ziemi wołyńskiej. Z żalem spostrzegł biedę klasztoru, a jednocześnie był pod wrażeniem osiągnięć miejscowych mnichów. Wzruszony do głębi serca książę Fiodor w 1542 r. rozpoczął budowę cerkwi ku czci św. Mikołaja. Jednocześnie podarował zakonowi kilka zamieszkałych wiosek, z polami, łąkami i jeziorami. Od tego czasu książę Fiodor Sanguszko jest uważany za protektora monasteru w Mielcach.

Badacze przypuszczają, że w XV-XVII wieku w monasterze w Mielcach zostało pochowanych siedmiu członków rodziny Sanguszków.

W 1997 r. podczas prac konserwatorskich w świątyni klasztornejśw. Mikołaja, pod podłogą. znaleziono szczątki sześciu osób z resztkami ubrań i butów. Prawdopodobnie wśród nich są szczątki książąt, którzy kazali pochować się w klasztorze.

W tym samym czasiew jednej z nisz znaleziono stary fresk przedstawiający Matkę Bożą. Pochodzi z XVI wieku i jest jednym z niewielu takich zachowanych fresków w zachodniej Ukrainie. Obecnie został odrestaurowany i jest jednym z najbardziej cenionych w świątyni.

Gallery
Przydatne informacje dla turystów

Położenie:

Wieś Mielce, rejon starowieski, obwód Wołyński, leży nad brzegiem rzeki Turia (dopływ Prypeci), 107 km od Łucka i 27 km od Wyżwy Starej.

 

Gastronomia:

Kawiarnia "Szansa" (ul. Niepodległości, 48, Stara Wyhiwka, tel. +380 (3346) 22273).

Kawiarnia "Spokusa" (ul. Wysznewa, 6, Stara Wyhiwka, tel. +380 (3346) 30232).

Kawiarnia "Scarlet" (ul. Niepodległości, 31a, Stara Wyhiwka, tel. +380 (3346) 30179).

 

Noclegi:

Hotel "Vyzhivka" (prospekt Mołodyżny, 1, Stara Wyhiwka, tel. +380 (3346) 21153).

Ośrodek rekreacyjny "Sribnica" (wieś Krymne, rejon Starowiżyowski, tel.  +380 (50) 339 89 33, +380 (50) 378 36 08, e-mail: sribnytsya@gmail.com), 52 km od Mielce.

 

Ciekawemiejsca:

Wyżewski hydrologiczny obszar chronionyo znaczeniu lokalnym, w odległości 26 km od miejscowości Mielce.

Starowyżewskiobszarchroniony, w odległości 28 km od miejscowości Mielce.