Follow us on Facebook

Z wiatrem w stronę historii

Niezwykle jasne wydarzenie odbyło się w ramach projektu «OPALYN: małe osiedla – wielka historia», który jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Ponad 60 dorosłych i dzieci wzięło udział w wyścigu rowerowym, który odbył się na terenie gminy Równe powiatu kowelskiego.

Project